Home
Promise Pegasus R4/R6 Thunderbolt Review PDF Print E-mail
 
 

Yesterday I received my R4 - could not wait to test it. The first thing I did was to re-format the box from RAID5 into RAID10.

This was done since RAID10 normaly gives a better performance - depending on RAID controller implementation.

After some simple test using AJA System Test it turned out that the drive could not get near the documented speed. I had to make a test to see whether I wanted to keep the R4 or not - use link below to read the full article...

Comments (0)

Read more...
 
Remote logoff på linux PDF Print E-mail

Har du nogensinde haft brug for at logge en bruger ud af en linux box?

Det kan let udføres med 'skill' :)

 

 

Halt/Stop bruger "foo":

$ skill -STOP -u foo


Resume/fortsæt en bruger der er i "halt" :

$ skill -CONT -u foo


Kill/Logout på bruger "foo":

$ skill -KILL -u foo


Kill/Logout ALLE ud af systemet:

$ skill -KILL -v /dev/pts/*

 

Comments (0)

 
Magic Mouse - 3-tap/klik PDF Print E-mail

Apple's nye Magic Mouse har kun 2 knapper, højre og venstre. Hvis man som jeg er vant til 3, og bruer midterklik flittigt i f.eks. firefox så vil man savne den 3. knap. Det er der en løsning på - som faktisk også virker på en touchpad.

Med 3-tap middleclick kan man nu bruge tap's på en touchpad og klik på Magic Mouse - så er midterklik atter tilbage igen :)

Comments (0)

 
Slet MANGE 0 byte filer med find PDF Print E-mail

Har du nogensiden haft brug for at slette en masse filer? Flere end hvad "ls" kan vise, så har find altid været din ven.

Hvis du nu skulle slette en masse tomme filer (0 byte), så kan find også hjælpe med det :)

 

find . -type f -iname "*pattern*" -size 0 -exec rm {} \;

Herved slettes alle filer som indeholder teksten "pattern", som er a typen "file" og som fylder 0 byte.

Det kunne selvfølgelig også gøres via leg med sed:

find . -size 0 | sed -e 's/^/rm /' | sh

Her slettes alle filer med størrelsen 0 byte...

Comments (0)